Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

"Thời gian không bao giờ quay trở lại..."

Ngày xưa, có hai thầy trò cùng ngồi nghỉ dưới một gốc cây lớn sau giờ học. Đột nhiên, người học trò hỏi thầy:
- Thầy có thể chỉ cho em cách để kiếm được một người tâm đầu ý hợp không thầy?
Thầy giáo yên lặng một lát rồi nói:
- Được!
Người học trò hỏi:
- Vậy đó là cách nào hả thầy!
Người thầy nhìn về phía đồng cỏ bên cạnh và nói:
- Em hãy đi thẳng về hết phía đồng cỏ kia và ngắt về cho thầy một nhánh cỏ mà em cho là đẹp nhất và chỉ đi thẳng em nhớ là không được quay lại.

Một lát sau người học trò quay lại và trên tay không có một một nhánh cỏ nào cả. Người thầy hỏi:
- Em không chọn được một cọng cỏ nào sao?
Người học trò ngập ngừng đáp:
- Thưa thầy, trên đường đi em thấy một vài nhánh cỏ rất dễ thương, nhưng
em nghĩ sẽ tìm được một nhánh cỏ khác đẹp hơn, nên em không hái. Nhưng 
em không biết là mình đã đi cuối cánh đồng cỏ và chưa hái được nhánh 
nào. Vì thầy bảo em không được quay lại nên em đã không quay lại.
Người thầy nói:
- Đó là những gì trong cuộc sống đây em ạ.

Cỏ ----> là những người quanh bạn
Cỏ đẹp -----> là những người hấp dẫn bạn
Đồng cỏ ----> là thời gian

Trong khi tìm kiếm người tâm đầu ý hợp, đừng so sánh và mong rằng có 
người hoàn hảo hơn. Làm thế chỉ thêm tốn thời gian, hãy nhớ rằng "Thời 
gian không bao giờ quay trở lại..." hãy chấp nhận rằng người ấy là như 
thế.......(ST)

http://my.opera.com/bm-cmg/blog/2012/06/21/color-purple-font-times-new-roman-size-4-thoi-gian