Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

VIDEO: TIẾNG ỒN CỦA GIỌT NƯỚC

Cái khổ nhất của con người là khi chúng ta muốn đạt đến những điều mình ước mà không thành. Cũng như trong đoạn video chú Nhện cứ làm hết cách này đến cách khác để được sự tĩnh lặng nhưng rồi bất lực khi hết cái này đến cái khác bủa vây chú.


Đức Phật dạy rằng: Người đạt sự an lạc thanh tịnh là người khi có những điều không vui, lo âu, sợ hãi đến với mình thì không bị chúng chi phối làm vướng bận. Cũng thế kinh Pháp Cú đức Phật dạy các thầy Tỳ-kheo: “Không có hạnh phúc nào lớn bằng sự yên tĩnh của tâm hồn”.

Thật vậy! dù sống trong môi trường hay hoàn cảnh như thế nào vẫn phải rèn lòng kham nhẫn, không để ngoại duyên chi phối và an vui tự tại vì “trong động có tĩnh”. Trong khi đó ý nghĩa về hành động của tham muốn, giận giữ, phiền não quấy nhiễu ta, ta thì cần được sự yên tĩnh.

Trái lại ta cầu mong không có sự ồn náo chính là tác nhân sanh ra và nuôi lớn các phiền não, nghiệp chướng mê lầm. Điều trọng yếu con đường đưa đến sự an tĩnh cho thân và tâm không bị quấy nhiễu, bởi phiền não gây ra khổ não là ta phải luôn sống và bằng lòng với cuộc sống, không nên mong cầu nhiều. Từ đó ta không còn bị những ngoại cảnh chi phối, không bị nó sai khiến làm nhọc thân và tâm mà phải đem cả thân mạng mình đi bít vòi nước như chú Nhện nữa. 

Vậy! ta phải thuận theo cuộc sống mới có được cuộc sống.

http://nghethuatphatgiao.com/index.php/van-hoc/nghe-thuat-song/812-video-tieng-on-cua-giot-nuoc