Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Những viên đá nhỏ


Những viên đá nhỏ - nơi có nhiều viên đá nhỏ
Những viên đá nhỏ - dưới đôi chân người...
Lặng lẽ, âm thầm như là cát bụi
Mà đúng là cát bụi
Mọi thứ vô thường
... nhưng lại vĩnh hằng, còn trôi đi mãi với thời gian.
Chào tất cả các bạn,
Có những hạt giống - sẽ nảy mầm và lớn lên.
Có những mầm xanh - rồi sẽ lớn lên.
Hạt giống tâm hồn, những mầm xanh hạnh phúc luôn là những thông điệp trao gởi cho nhau.

NHỮNG VIÊN ĐÁ NHỎ - thì không thể lớn lên.
Những viên đá luôn nén sâu. Theo thời gian càng nén sâu xuống phía dưới.
Dù vậy, những viên đá nhỏ làm nền cho những điều khác.
Những viên đá nhỏ không thể bay, nhưng thông điệp từ đó thì bay đến tận chân trời xa...

Trân trọng,
 nhungviendanho@gmail.com